Siem Reap, Cambodia - Ta Prohm
Friday, Nov 7, 2003

< Skip Back 3 Slides

Back to Day 16

Next Slide >

 
Courtesy of C. Smith

< Previous Slide

Back to Day 16

Next Slide >