Siem Reap, Cambodia - Ta Prohm
Wednesday, Nov 5, 2003

< Skip Back 2 Slides

Back to Day 14

Next Slide >

 
Courtesy of C. Smith

< Previous Slide

Back to Day 14

Next Slide >